Rooster gebaseerd autoriseren Ons®: Geef je medewerkers alleen rechten voor de afdeling / het team waar ze ingepland zijn

Bij het toekennen van de autorisaties in Ons® hebben flex-medewerkers vaak de meest uitgebreide rechten. Zij werken op diverse afdelingen en hebben daarom inzage nodig in de cliëntendossiers van deze verschillende afdelingen. Vanaf nu is dit verleden tijd, omdat het binnen Ons® beter geregeld kan worden.

Binnen Ons® bestaat nu de mogelijkheid om rooster gebaseerd te autoriseren. Hiermee is het mogelijk om medewerkers te autoriseren voor de locaties (en daarmee cliënten van die locaties) op basis van het rooster in Ons® Planning. Dit houdt in dat wanneer een medewerker is ingeroosterd op een dienst in een team, de medewerker toegang heeft tot de cliënten van de locatie waar het team zorg voor levert.

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie over de vorm van autoriseren? Neem dan contact op met jouw implementatiespecialist of met onze collega’s van de helpdesk via 085-7607050 of helpdesk@adcase.nl.