Ons® Planning

Het is sinds kort mogelijk om een rooster van een team zichtbaar te maken zodra de roosteraar de periode wil publiceren bij de medewerkers.

Als roosteraar worden we allemaal wel eens benaderd door een medewerker, die reageert op een ingeplande dienst. Dat gebeurt vaak al, terwijl je als roosteraar nog druk aan te schuiven bent om het rooster sluitend en kloppend te krijgen.

In Ons Planning is het nu mogelijk om op teamniveau een datum in te stellen vanaf wanneer er geen roosterinhoud meer vrijgegeven is voor de teamleden. Op deze manier kan de roosteraar een bepaalde periode in het rooster eerst vullen en pas zichtbaar maken voor de teamleden nadat het roosteren afgerond is. Hiermee wordt voorkomen dat teamleden verwachtingen ontlenen aan een rooster dat nog in concept is. Deze functionaliteit is per team in te stellen.

De medewerker kan het rooster pas zien in het medewerkerportaal als het rooster is vrij gegeven.

Mocht u hierover vragen hebben of een (telefonische) afspraak willen plannen?

Neem dan contact op met uw implementatiespecialist of met onze collega’s van de helpdesk. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 085-7607050 of via mailadres helpdesk@adcase.nl.