Aanvragen: 8 t/m 12 april 2019

De overheid wil de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Werkgevers kunnen voor projecten die zich hierop richten de subsidie Duurzame Inzetbaarheid van maximaal € 12.500 aanvragen.
LET OP! De aanvraag kan alleen van 8 tot en met 12 april 2019 aangevraagd worden.

Inhoud projecten

De projecten moeten gericht zijn op een of meer van onderstaande thema’s:

• Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
• Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
• Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
• Of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Omvang subsidie

Maximaal de helft van de projectkosten wordt gesubsidieerd, tot een maximum van € 12.500. De subsidiabele kosten dienen minstens € 12.000 te bedragen.
Let op! Schakelt u een adviseur in? Dan zijn alleen de kosten voor het opstellen of begeleiden van het advies subsidiabel.

Eerst account aanmaken

Om subsidie te kunnen aanvragen moet u eerst een account aanmaken via het subsidieportaal. Tevens dient u zich onder het kopje ‘mijn regelingen’ te registreren voor de betreffende subsidie.

Aanvraagperiode

Alleen van 8 t/m 12 april 2019 is het aanvraagformulier beschikbaar en kunt u subsidie aanvragen. U ontvangt een ontvangstbevestiging en een projectnummer. Bij overschrijding van het budget wordt er geloot. U kunt het formulier aanvragen.

Voorwaarden:

• Tijdens de projectperiode moet u minstens twee werknemers in dienst hebben.
• Een project mag maximaal 12 maanden duren.
• Uit het eindverslag of advies moet de betrokkenheid van de werknemers blijken.

Ontvangst subsidie

U moet binnen zes weken na het project uw einddeclaratie indienen. Wordt deze goedgekeurd, dan ontvangt u uiterlijk na 90 dagen uw subsidie.