Kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging

Trainingsaanbod AVG en PRISMA Kent u deze interessante trainingen uit ons trainingsaanbod al? Training AVG In deze training van een dagdeel wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming praktisch uitgelegd en worden er praktische handvaten gegeven. Met deze training wordt het bewustzijn rondom privacy in de zorg bij de deelnemers vergroot. Deze training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN (4 accreditatiepunten). PRISMA De training Incidentanalyse middels de PRISMA methodiek is bedoeld voor verpleegkundigen, [...]