autorisatie

/Tag:autorisatie

Audits: inzage voor de Functionaris Gegevensbescherming (FG) in ONS

Audits: inzage voor de Functionaris Gegevensbescherming (FG) in ONS in het gebruik door medewerkers Binnen ONS Autorisatie bestaat sinds enkele maanden een nieuwe mogelijkheid: Audits. Deze applicatie geeft inzage in wie, wanneer, bepaalde informatie in Ons heeft ingezien of aangepast. Hiermee geeft Audits bijvoorbeeld antwoord op de onderstaande vragen: Wie heeft het dossier van cliënt X ingezien in periode Y? Wanneer heeft gebruiker X ingelogd in applicatie Y? Wie heeft [...]

Ons® autorisatie en de privacy van cliënten

Ontwikkelingen van Ons® autorisatie Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er meer aandacht gekomen voor de privacy van cliënten en medewerkers binnen zorgorganisaties. De ontwikkeling van Ons® autorisatie door Nedap waarborgt dat er steeds specifieker kan worden geautoriseerd en dat informatie over gebruik en raadpleging van het elektronische cliëntdossier beschikbaar is gekomen. Autorisatie Voor veel organisaties is het een grote uitdaging om te komen tot een [...]

Boete Autoriteit Persoonsgegevens

Er bestaat een risico op een boete vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze zijn echter eenvoudig te voorkomen. Lees in dit artikel wat u zelf kunt doen: Vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens is onlangs de eerste boete uitgedeeld aan een zorginstelling in Nederland. In de communicatie van de Autoriteit Persoonsgegevens m.b.t. de toegekende boete werd op een aantal onderwerpen ingegaan: A. te weten autorisaties, logging en B. tweefactor authenticatie. A. - [...]