AVG

/Tag:AVG

Audits: inzage voor de Functionaris Gegevensbescherming (FG) in ONS

Audits: inzage voor de Functionaris Gegevensbescherming (FG) in ONS in het gebruik door medewerkers Binnen ONS Autorisatie bestaat sinds enkele maanden een nieuwe mogelijkheid: Audits. Deze applicatie geeft inzage in wie, wanneer, bepaalde informatie in Ons heeft ingezien of aangepast. Hiermee geeft Audits bijvoorbeeld antwoord op de onderstaande vragen: Wie heeft het dossier van cliënt X ingezien in periode Y? Wanneer heeft gebruiker X ingelogd in applicatie Y? Wie heeft [...]

Ons® autorisatie en de privacy van cliënten

Ontwikkelingen van Ons® autorisatie Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er meer aandacht gekomen voor de privacy van cliënten en medewerkers binnen zorgorganisaties. De ontwikkeling van Ons® autorisatie door Nedap waarborgt dat er steeds specifieker kan worden geautoriseerd en dat informatie over gebruik en raadpleging van het elektronische cliëntdossier beschikbaar is gekomen. Autorisatie Voor veel organisaties is het een grote uitdaging om te komen tot een [...]

Kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging

Trainingsaanbod AVG en PRISMA Kent u deze interessante trainingen uit ons trainingsaanbod al? Training AVG In deze training van een dagdeel wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming praktisch uitgelegd en worden er praktische handvaten gegeven. Met deze training wordt het bewustzijn rondom privacy in de zorg bij de deelnemers vergroot. Deze training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN (4 accreditatiepunten). PRISMA De training Incidentanalyse middels de PRISMA methodiek is bedoeld voor verpleegkundigen, [...]