box 1

/Tag:box 1

Vanaf 2020 twee tarieven Box 1

Gevolgen? Vanaf volgend jaar kent Box 1 nog maar twee tarieven. De hoogte ervan is 37,35% en 49,5%. Dit staat in het Belastingplan 2020. Box 1 Via Box 1 betaalt men belasting over inkomsten uit werk en woning. Zo vallen looninkomsten, uitkeringen, pensioenen en winst van zelfstandige ondernemers in Box 1. Ook aftrekposten zijn aftrekbaar inBox 1, al is de aftrek in 2020 voor de meeste ervan beperkt tot maximaal [...]

Fiscale wijzigingen 2019 voor de zorg-ondernemer

De belangrijkste wijzigingen Ook de Eerste Kamer heeft het Belastingplan voor 2019 goedgekeurd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als ondernemer? Daling tarief box 1 Bent u belastingplichtig voor de inkomstenbelasting? Het tarief in box 1 voor de tweede en derde schijf daalt met 2,75% punt van 40,85% naar 38,1%. De andere tarieven in box 1 wijzigen gering. Verhoging heffingskortingen De algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting [...]