Aanlevering CAK-codes en tarieven

Digitaal Berichtenverkeer Graag willen wij onder de aandacht brengen dat alle klanten bij het Digitaal Berichtenverkeer voor het boekjaar 2020 zelf verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van (nieuwe) CAK-codes bij de afdeling Digitaal Berichtenverkeer. Ditzelfde geldt ook voor het aanleveren van de (nieuwe) tarieven van alle financieringsstromen. Mede dankzij uw hulp kunnen de cliënten een tijdige en correcte factuur ontvangen vanuit het CAK en kunnen wij vanuit het Digitaal Berichtenverkeer [...]