FG

/Tag:FG

Audits: inzage voor de Functionaris Gegevensbescherming (FG) in ONS

Audits: inzage voor de Functionaris Gegevensbescherming (FG) in ONS in het gebruik door medewerkers Binnen ONS Autorisatie bestaat sinds enkele maanden een nieuwe mogelijkheid: Audits. Deze applicatie geeft inzage in wie, wanneer, bepaalde informatie in Ons heeft ingezien of aangepast. Hiermee geeft Audits bijvoorbeeld antwoord op de onderstaande vragen: Wie heeft het dossier van cliënt X ingezien in periode Y? Wanneer heeft gebruiker X ingelogd in applicatie Y? Wie heeft [...]

Functionaris gegevensbescherming

Aanbod functionaris gegevensbescherming (FG’er) U heeft er vast al weleens over gelezen of gehoord: een FG’er is in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor zorgorganisaties gewenst – en in sommige gevallen zelfs verplicht! De FG’er is verantwoordelijk voor toezicht op het naleven van de AVG en handelt hiernaar. Het kan lastig zijn om hier op de juiste wijze invulling aan te geven: moet u zo’n functionaris in [...]