financiering

/Tag:financiering

E-learning Wetgeving & financiering ouderenzorg

30 minuten gratis e-learning Waar loopt de thuiszorgmedewerker tegenaan? Weet u alles over de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg? Doe in 30 minuten deze gratis e-learning en ontvang een digitaal certificaat. De opgedane kennis kunt u direct in de praktijk toepassen! De module levert 1 accreditatiepunt op. Zie deze link: https://www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/wetgeving   Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Integrale Vergelijking verpleeghuiszorg: NZa start uitvraag

Toekomstbestendige financiering verpleeghuiszorg: NZa start uitvraag Iedereen die (verpleeghuis)zorg biedt heeft er ongetwijfeld kennis van genomen: het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De zorgsector werkt hard om kwalitatief goede zorg te bieden voor de kwetsbare burger welke aangewezen is op verpleeghuiszorg. Echter, de vele ontwikkelingen en uitdagingen waarmee de verpleeghuiszorg geconfronteerd wordt, vragen veel van de sector. Denk aan bijvoorbeeld de komst van het kwaliteitskader, de vergrijzing, arbeidsmarktproblematiek, mobiliteitsvraagstukken en toenemende zorgzwaarte. NZa [...]