fiscaal

/Tag:fiscaal

Btw-tips

Maatschap voor verrekenen btw? Mag dat? Ondernemingen die vrijgestelde prestaties verrichten, kunnen de aan hun in rekening gebrachte btw niet in aftrek brengen. Om toch die btw te kunnen verrekenen, wordt wel een constructie met een maatschap opgetuigd waarmee een fiscale eenheid voor de btw wordt aangegaan. Let op! De Belastingdienst bestrijdt deze constructies, zodat ondernemers opnieuw moeten bekijken of zij aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid btw voldoen [...]

Fiscale wijzigingen 2019 voor de zorg-ondernemer

De belangrijkste wijzigingen Ook de Eerste Kamer heeft het Belastingplan voor 2019 goedgekeurd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als ondernemer? Daling tarief box 1 Bent u belastingplichtig voor de inkomstenbelasting? Het tarief in box 1 voor de tweede en derde schijf daalt met 2,75% punt van 40,85% naar 38,1%. De andere tarieven in box 1 wijzigen gering. Verhoging heffingskortingen De algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting [...]