Medische zorg voorziet stevige groei omzet en winst

Branche zet vanwege personeelstekort en werkdruk in op efficiënter werken Zorgondernemingen zijn erg positief over de financiële vooruitzichten voor 2019. Zowel de omzet als de winst zal, volgens de sector naar verwachting bovengemiddeld sterk toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Daarnaast heeft de branche haar financiële positie opnieuw versterkt. Punten van aandacht zijn het tekort aan vakkundig personeel en de werkdruk [...]