Herziening norm HKZ Kleine Organisaties

Openbare commentaarronde HKZ heeft afgelopen juni feedback opgehaald ten aanzien van de norm HKZ Kleine Organisaties. Hieruit zijn een aantal verbetersuggesties gekomen, waaronder bijvoorbeeld een betere aansluiting op de eisen vanuit de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd en de norm ISO 9001:2015. HKZ heeft middels een nieuwsbericht kenbaar gemaakt dat de norm herzien gaat worden. Na de zomer zal er een conceptversie beschikbaar komen, waarop betrokkenen kunnen reageren via een [...]