Kleine Organisaties

/Tag:Kleine Organisaties

Herziening HKZ norm Kleine Organisaties

Statusupdate Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief van oktober wordt de norm HKZ Kleine Organisaties door HKZ/NEN herzien. Uit verschillende bronnen is hiervoor input verzameld en een conceptnorm opgesteld. In een tweetal bijeenkomsten met gebruikers van de norm is de nieuwe conceptnorm besproken. AdCase is hierbij uiteraard ook aanwezig geweest. Naar verwachting zal de norm rond juni 2020 gepubliceerd worden. We schreven het al in de vorige nieuwsbrief: uw huidige certificaat HKZ Kleine [...]

Herziening norm HKZ Kleine Organisaties

Openbare commentaarronde HKZ heeft afgelopen juni feedback opgehaald ten aanzien van de norm HKZ Kleine Organisaties. Hieruit zijn een aantal verbetersuggesties gekomen, waaronder bijvoorbeeld een betere aansluiting op de eisen vanuit de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd en de norm ISO 9001:2015. HKZ heeft middels een nieuwsbericht kenbaar gemaakt dat de norm herzien gaat worden. Na de zomer zal er een conceptversie beschikbaar komen, waarop betrokkenen kunnen reageren via een [...]