medezeggenschap

/Tag:medezeggenschap

De Wmcz 2018 van kracht per 1 juli 2020

Deadline 1 januari 2021 De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli 2020 in werking getreden. Zorgorganisaties hebben na 1 juli 2020 nog een half jaar de tijd om de nieuwe regels rondom medezeggenschap van cliënten in te voeren. Deze termijn blijft, ondanks de Coronacrisis, ongewijzigd van kracht. Het ministerie van VWS heeft echter aangegeven dat de IGJ voorlopig niet zal handhaven op de bepalingen in [...]

De Wmcz 2018 van kracht per 1 juli 2020

Deadline 1 januari 2021 De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli 2020 in werking getreden. Zorgorganisaties hebben na 1 juli 2020 nog een half jaar de tijd om de nieuwe regels rondom medezeggenschap van cliënten in te voeren. Deze termijn blijft, ondanks de Coronacrisis, ongewijzigd van kracht. Het ministerie van VWS heeft echter aangegeven dat de IGJ voorlopig niet zal handhaven op de bepalingen in [...]

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

Verschillende vormen van inspraak om te komen tot medezeggenschap cliënten Hoe is de medezeggenschap van cliënten in uw organisatie geregeld? Is een cliëntenraad van toepassing en is de inspraak goed geregeld? De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen beschrijft de adviesbevoegdheden van cliënten. Maar hoe regelt u de implementatie ervan en is het in uw organisatie afdoende geregeld? Onze medewerkers van Kwaliteit en Beleid kijken er graag samen met u naar. Ze helpen [...]

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

De regels Wmcz 2018 worden gewijzigd Wat betekent dat voor u? De regels voor cliëntenraden en medezeggenschap binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) worden gewijzigd. Het wetsvoorstel 'Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018' (Wmcz 2018) is op 21 mei 2019 aangenomen en treedt naar verwachting op 1 juli 2020 in werking. Zorgorganisaties hebben na 1 juli 2020 nog een half jaar om de nieuwe regels toe te passen. Wanneer bent u als [...]

Vooraankondiging wetswijziging medezeggenschap cliënten

Vooraankondiging wetswijziging medezeggenschap cliënten (WMCZ) 1 mei aanstaande beantwoordt de minister de vragen van de Eerste Kamer aangaande de wetswijziging rondom medezeggenschap van cliënten in de zorg. De wet is dus nog niet van kracht maar de voorgenomen wetswijziging kan gevolgen hebben voor uw organisatie. Vandaar dat wij u al tijdig hiervan op de hoogte willen brengen. De belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld, zijn bijvoorbeeld: dat de bekostiging van cliëntenraden [...]