norm

/Tag:norm

Openbare commentaarronde vernieuwde HKZ-norm KO uitgesteld

Vernieuwde HKZ-norm kleine organisaties Als gevolg van de Coronacrisis heeft HKZ-NEN besloten de openbare commentaarronde inzake de vernieuwde HKZ-norm voor kleine organisaties uit te stellen tot nader order. Er is al input gegeven middels een enquête onder gebruikers van de norm en via enkele bijeenkomsten met kleine zorgorganisaties. De openbare commentaarronde die daarop volgend dit voorjaar zou plaatsvinden, is uitgesteld omdat de doelgroep logischerwijs heel druk is met het Coronavirus. [...]

Herziening norm HKZ Kleine Organisaties

Openbare commentaarronde HKZ heeft afgelopen juni feedback opgehaald ten aanzien van de norm HKZ Kleine Organisaties. Hieruit zijn een aantal verbetersuggesties gekomen, waaronder bijvoorbeeld een betere aansluiting op de eisen vanuit de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd en de norm ISO 9001:2015. HKZ heeft middels een nieuwsbericht kenbaar gemaakt dat de norm herzien gaat worden. Na de zomer zal er een conceptversie beschikbaar komen, waarop betrokkenen kunnen reageren via een [...]