personeel

/Tag:personeel

Publicatie handboeken kwaliteitsindicatoren en indicatoren personeelssamenstelling

Zorginstituut Nederland heeft de handboeken voor de aan te leveren indicatoren voor verpleeghuiszorg over het verslagjaar 2020 goedgekeurd en gepubliceerd. Er zijn geen wijzigingen in de indicatoren ten opzichte van 2019. Wel is de meetinstructie duidelijker gemaakt. Ook is er een aanpassing rondom de aan te leveren score van de cliëntervaringsgegevens: in 2020 zijn er drie toegestane methodes voor deze score. In de handboeken ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’ en [...]

Een geweigerde VOG

Een geweigerde VOG, reden voor ontslag? Een geweigerde VOG is niet altijd reden voor ontslag. De potentiële werknemer heeft tijdens de sollicitatieronde een zogenoemde informatieplicht, maar dan dient de werkgever hier tijdens de gesprekken wel gerichte vragen over te stellen. Om risico’s te beperken zijn er twee mogelijkheden: VOG dient aanwezig te zijn voordat de arbeidsovereenkomst wordt ondertekend (in de praktijk lang niet altijd haalbaar); Werkgever en werknemer maken hierover [...]