PREM

/Tag:PREM

PREM toch verplicht in 2020

PREM Wijkverpleging - toch uitvoering in 2020 Wegens het coronavirus heeft de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging in april aan zorgorganisaties laten weten dat de PREM Wijkverpleging werd uitgesteld tot 2021. Organisaties waren niet langer verplicht om in 2020 een PREM Wijkverpleging uit te voeren en PREM-data aan te leveren bij Zorginstituut Nederland. Vervolgens heeft Zorginstituut Nederland echter laten weten dat het uitstel geldt tot 1 maart 2021. Dat betekent dat zorgorganisaties [...]

Uitstel PREM 2021

Geen verplichting om PREM Wijkverpleging in 2020 te meten Zorginstituut Nederland heeft akkoord gegeven voor uitstel van de PREM-meting tot 2021. Dit betekent concreet dat zorgorganisaties niet langer verplicht zijn om in 2020 een PREM Wijkverpleging te meten en de PREM-data aan te leveren bij Zorginstituut Nederland. Het staat u als zorgorganisatie wel vrij om een PREM-meting uit te voeren als u dit zelf wenselijk vinden in het kader van [...]

Update PREM 2020

Meetperiode verlengt ivm Corona In de extra nieuwsbrief van 20 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de PREM 2020. In verband met het Coronavirus heeft de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging, bestaande uit ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland, inmiddels besloten om de meetperiode van de PREM Wijkverpleging met een maand te verlengen.  De meetperiode eindigt niet, zoals eerder vermeld, op 31 mei 2020 maar loopt door tot 30 [...]

PREM Wijkverpleging 2020

Verplicht voor alle zorgaanbieders wijkverpleging/-verzorging Zoals u misschien weet is de PREM Wijkverpleging sinds 2019 verplicht voor alle zorgaanbieders die wijkverpleging/-verzorging bieden vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw). De meetperiode van 2020 is anders dan vorig jaar. De meetperiode voor de PREM Wijkverpleging 2020 loopt van 1 februari 2020 tot 31 mei 2020. Op 31 mei moeten de resultaten aangeleverd zijn bij de externe partijen. Nieuw dit jaar is ook de verplichting [...]

PREM lijst voor de wijkverpleging

Meetperiode van 1 februari tot 31 mei 2020 Voor het tweede jaar op rij hebben aanbieders van wijkverpleging de verplichting om de zogeheten PREM-lijst in te vullen in het kader van cliënttevredenheidsonderzoek. De PREM-lijst is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten meet. De meetperiode duurt van 1 februari tot 31 mei 2020. Op 31 mei moeten de gegevens aangeleverd zijn!  Actiz raadt aan om de PREM via [...]

Cliëntervaringen meten Wijkverpleging

Cliëntervaringen meten met de PREM* Wijkverpleging | verplicht in 2019 Wist u het al? Alle aanbieders van wijkverpleging zijn in 2019 verplicht minimaal één keer een onderzoek met de PREM Wijkverpleging te doen. Een besluit van de Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging. Dit onderzoek moet uiterlijk vóór 1 oktober 2019 zijn afgerond. SPECIAAL VOOR U: Een ondersteuningoplossing - zonder franje Wij - AdCase en LENS Business software - doen u een aanbod zonder franje. Wij leveren u een kwalitatief goed, [...]

Hoe tevreden zijn uw clienten?

PREM lijst voor de wijkverpleging Het is u vast niet ontgaan, de ontwikkelingen in het zorglandschap rondom het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek voor clienten in de wijkverpleging.  Vanaf maart 2019 is bekend dat de zogeheten PREM lijst voor de wijkverpleging gehanteerd moet worden. Dit is een vragenlijst die de ervaring en beleving van clienten meet. De vragenlijst bestaat uit 9 ervaringsvragen, te beantwoorden op een schaal van 1 t/m 10, [...]

Hoe tevreden zijn uw clienten?

Tevredenheidsonderzoek voor cliënten wijkverpleging - PREM lijst Het is u vast niet ontgaan, de ontwikkelingen in het zorglandschap rondom het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek voor cliënten in de wijkverpleging. Vanaf maart 2019 is bekend dat de zogeheten PREMlijst voor de wijkverpleging gehanteerd moet worden. Dit is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten meet. De vragenlijst bestaat uit 9 ervaringsvragen, te beantwoorden op een schaal van 1 t/m [...]