salaris

/Tag:salaris

Wijziging transitievergoeding: per 1 januari 2020

Wet arbeidsmarkt treedt in werking Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt wijzigingen in het ontslagrecht aan, waaronder de transitievergoeding. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen van de transitievergoeding. Recht op transitievergoeding per eerste werkdag Het recht op een transitievergoeding bij ontslag door de werkgever ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor werknemers die nu [...]

Vanaf 2020 twee tarieven Box 1

Gevolgen? Vanaf volgend jaar kent Box 1 nog maar twee tarieven. De hoogte ervan is 37,35% en 49,5%. Dit staat in het Belastingplan 2020. Box 1 Via Box 1 betaalt men belasting over inkomsten uit werk en woning. Zo vallen looninkomsten, uitkeringen, pensioenen en winst van zelfstandige ondernemers in Box 1. Ook aftrekposten zijn aftrekbaar inBox 1, al is de aftrek in 2020 voor de meeste ervan beperkt tot maximaal [...]