Gebruik de ZelfredzaamheidsRadar

Zelfredzaamheid cliënt centraal Kent u deze al? Breng de zelfredzaamheid van uw cliënt in kaart en bedenk samen hoe u die kunt verbeteren, met en zonder hulpmiddelen of slimme technologie. In de Handleiding Omaha System wordt uitleg gegeven over de ZelfredzaamheidsRadar en de verhouding met het Omaha System. Zie deze link voor meer informatie: Ga naar de website van Omaha