Webcast vanuit Nedap over het gebruik van het Financieel Dashboard

Financieel Dashboard Onbekend maakt onbemind. Dit spreekwoord is zeker van toepassing op het volgende applicatieonderdeel van Nedap Ons: het Financieel Dashboard. Het Financieel dashboard is een losse en kosteloze applicatie waarmee gedetailleerde informatie verkregen kan worden over financiële gegevens die leiden tot declaraties en facturen. Door verschillende inzichten zal het Financieel dashboard een oplossing bieden om de informatiekloof tussen productiegegevens en de declaratie c.q. factuur te kunnen dichten. Volg de webcast [...]