Wijziging transitievergoeding: per 1 januari 2020

Wet arbeidsmarkt treedt in werking Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt wijzigingen in het ontslagrecht aan, waaronder de transitievergoeding. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen van de transitievergoeding. Recht op transitievergoeding per eerste werkdag Het recht op een transitievergoeding bij ontslag door de werkgever ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor werknemers die nu [...]