Vooraankondiging wetswijziging medezeggenschap cliënten

Vooraankondiging wetswijziging medezeggenschap cliënten (WMCZ) 1 mei aanstaande beantwoordt de minister de vragen van de Eerste Kamer aangaande de wetswijziging rondom medezeggenschap van cliënten in de zorg. De wet is dus nog niet van kracht maar de voorgenomen wetswijziging kan gevolgen hebben voor uw organisatie. Vandaar dat wij u al tijdig hiervan op de hoogte willen brengen. De belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld, zijn bijvoorbeeld: dat de bekostiging van cliëntenraden [...]