zorginstellingen

/Tag:zorginstellingen

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

Verschillende vormen van inspraak om te komen tot medezeggenschap cliënten Hoe is de medezeggenschap van cliënten in uw organisatie geregeld? Is een cliëntenraad van toepassing en is de inspraak goed geregeld? De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen beschrijft de adviesbevoegdheden van cliënten. Maar hoe regelt u de implementatie ervan en is het in uw organisatie afdoende geregeld? Onze medewerkers van Kwaliteit en Beleid kijken er graag samen met u naar. Ze helpen [...]

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

De regels Wmcz 2018 worden gewijzigd Wat betekent dat voor u? De regels voor cliëntenraden en medezeggenschap binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) worden gewijzigd. Het wetsvoorstel 'Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018' (Wmcz 2018) is op 21 mei 2019 aangenomen en treedt naar verwachting op 1 juli 2020 in werking. Zorgorganisaties hebben na 1 juli 2020 nog een half jaar om de nieuwe regels toe te passen. Wanneer bent u als [...]