Telefonische bereikbaarheid donderdag 11 juli 2019

Op donderdag 11 juli komen wij met alle collega’s een dag bij elkaar in het kader van kennisdeling en teambuilding. Gelet op de mooie ontwikkelingen in onze organisatie vinden wij het belangrijk om daar met elkaar tijd en aandacht voor te hebben. Als klant profiteert u daar ook weer van! Het betekent wel iets voor onze bereikbaarheid.


Mocht u op 11 juli contact met ons willen opnemen, wilt u dat dan per mail doen? Wij zijn die dag telefonisch niet bereikbaar (uitsluitend bij spoed via 06 – 2111 6948).