Representatieve rapportage schrijven

Waardevrij en objectief rapporteren is voor veel medewerkers moeilijk. In de snelheid van werken én in de waan van de dag is niet elke geschreven rapportage even representatief. Wij kunnen u helpen om dit binnen uw organisatie te verbeteren.

In het dagelijks gebruik van ONS komt ieder van ons wel eens een rapportage tegen, waarvan je kriebels in je buik krijgt of je tenen gaan krommen. Nog vervelender is het als je via de cliënt of de mantelzorger een verzoek tot verduidelijking krijgt over een bepaalde rapportage, die men gelezen heeft in Caren Zorgt.

Meestal is vrij snel te herleiden waar een rapportage op doelt of wat de betreffende medewerker heeft willen meedelen. Alleen ligt de rapportage dan al vast en is de tijd verstreken waarin je in ONS nog een correctie kunt aanbrengen (bij de meeste organisaties is dit 15 min). Het corrigeren van een foutieve / niet correcte rapportage wordt daardoor omslachtig.

Voorkom lastige situaties met betrokkenen

Met de training Waardevrij en objectief rapporteren willen we je handvatten geven om hierin een stap vooruit te denken en daarmee lastige situaties in uw cliënten-, mantelzorg- en medewerkerscontact te voorkomen.

Verbetering van het gehele proces

Na deze training ben je tevens in staat om deze rapportages te herkennen bij jouw collega’s, waardoor je hen kunt begeleiden in een verbetering van dit proces.

Mocht je interesse hebben in deze training, neem dan contact op met ons kantoor, telefoonnummer 0541 723 975.