Zorginstellingen mogen Jaarverantwoording Zorg later indienen

Wegens de actuele situatie rondom het Coronavirus is – 30 maart – besloten dat de jaarrekeningen 2019 pas later dit jaar gepubliceerd hoeven te worden.

Meer informatie is te vinden via deze link >