Geen verplichting om PREM Wijkverpleging in 2020 te meten

Zorginstituut Nederland heeft akkoord gegeven voor uitstel van de PREM-meting tot 2021. Dit betekent concreet dat zorgorganisaties niet langer verplicht zijn om in 2020 een PREM Wijkverpleging te meten en de PREM-data aan te leveren bij Zorginstituut Nederland. Het staat u als zorgorganisatie wel vrij om een PREM-meting uit te voeren als u dit zelf wenselijk vinden in het kader van leren en verbeteren. Het is nog steeds mogelijk om de PREM-meting aan te leveren bij ZorgkaartNederland en Mediquest.

Zie deze link: https://www.actiz.nl/nieuws/uitstel-van-de-prem-meting-tot-2021