Belangrijke info voor uw administratie

Afsluiten boekjaar 2019

De afdeling Digitaal Berichtenverkeer is op dit moment bezig om voor al haar klanten de afsluiting van het boekjaar 2019 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het kan zijn dat wij aanvullende informatie van u als klant nodig hebben. Wij vragen u daarom om tijdig onze vragen te beantwoorden, zodat u uw organisatiegegevens ook goed op tijd bij de accountant kunt aanleveren.

Opstarten boekjaar 2020

Met het afsluiten van boekjaar 2019 komt ook het opstarten van boekjaar 2020. Afdeling Digitaal Berichtenverkeer verzorgt voor veel klanten het digitale berichtenverkeer. Daarmee heeft de afdeling met veel verschillende gemeentes en zorgkantoren te maken.

> Heeft u te maken met nieuwe producten en/of tarieven?
Dan ontvangen wij deze informatie graag zo snel mogelijk. Het invoeren van producten en/of tarieven in ONS kost ons de nodige tijd.
Met de ingevoerde producten en tarieven kunnen wij ervoor zorgdragen dat de eerste maand/periode van 2020 correct wordt gedeclareerd. Erg belangrijk dus!

> Heeft u NIET te maken met nieuwe producten en/of tarieven?
Ook dan ontvangen wij graag hiervan een melding. Zo weten wij dat wij kunnen declareren, zonder dat er veranderingen zijn.

Rondgestuurde memo

Daarnaast verwijzen wij graag naar de door ons gestuurde memo van 13 november jl. Hierin worden enkele wijzigingen aangekondigd in de ondersteuning vanuit onze afdeling Digitaal Berichtenverkeer die ervoor zorgen dat wij efficiënter kunnen werken – voor u. Lees deze memo goed door! Bij vragen kunt u zich richten tot ons mailadres berichtenverkeer@adcase.nl