Belangrijke wijziging

Het CAK voert per 1 januari 2020 een belangrijke wijziging door: het abonnementstarief wordt vanaf die datum definitief van kracht. Het betreft een vast tarief voor de eigen bijdrage binnen de WMO-voorzieningen.

Zorgaanbieders gaan voor het zorgjaar 2020 geen gegevens meer aanleveren bij het CAK. Uitsluitend gemeenten zullen dit gaan doen. Wel is het voor zorgaanbieders nog mogelijk om in 2020 nog gegevens over het zorgjaar 2019 aan te leveren.

De inning van de Eigen Bijdrage zal voornamelijk gedaan worden op basis van start- en stopdatum van de zorg (305/307-berichten) die de zorgaanbieder bij de gemeente aanlevert. Een andere mogelijkheid die de gemeente kan hanteren is de afgiftedatum van de beschikking. Vanuit de zorgaanbieder is het tijdig aanleveren van de start- en stopdatum erg belangrijk!

In het zorgjaar 2020 ontvangen cliënten de factuur vanuit het CAK niet meer per vier  weken (13 facturen per jaar) maar per maand (12 facturen per jaar). De facturen zullen ook niet meer twee periodes achteraf verzonden worden, maar in de maand zelf. Alleen in januari 2020 zullen er vanwege de overgang naar de nieuwe werkwijze twee facturen worden verzonden (periode 13 van 2019 en de maand januari 2020). Mocht er zorg geleverd zijn op 30 en/of 31 december 2019, dan wordt een Eigen Bijdrage hiervoor kwijtgescholden. De geleverde zorg kan uiteraard wel bij de gemeente worden gedeclareerd.

Vragen met betrekking tot het CAK over zorgjaar 2020 zullen straks bij de gemeente belegd moeten worden.

Op de website van het CAK kunt u meer vinden over de nieuwe wijziging.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over deze verandering bij het CAK of andere vragen over het digitale berichtenverkeer, of over andere onderwerpen?
Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder.