Zorg goed; ruimte voor verbetering

Onaangekondigd bezoek van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij 26 kleine instellingen in de gehandicaptenzorg heeft op onderdelen verbeterpunten opgeleverd.

Positief is dat de zorg meestal voldoende tot goed is bevonden. Maar er is zeker ruimte voor verbetering. Als verbeterpunten kwamen onder meer naar voren:

  • Aandacht voor de eigen regie door cliënten tegenover strikte (huis)regels.
  • Het systematisch inventariseren en registreren van risico’s.
  • Het goed vastleggen van informatie over cliënten in dossiers, om de continuïteit van de zorg te garanderen.
  • Het inzetten van voldoende deskundigen bij complexe zorg.
  • Een goed kwaliteitssysteem, met melden en analyseren van incidenten om daarvan te leren.
  • Scholing en training van medewerkers.

Naast de kwaliteit en kwantiteit van medewerker is het voor de continue kwaliteit van zorg zeer belangrijk processen, risico’s en verbetercycli goed in te richten, te documenteren en te analyseren. Adcase kan hier een helpende hand bieden. Op maat ingericht door onze medewerkers bieden wij optimale ondersteuning bij onder andere:

  • Cliëntvolgsystemen via Ons (Nedap).
  • Stuurinformatie via Adcase Insight.
  • Trainingen van medewerkers voor bijvoorbeeld PRISMA incidentenanalyse.
  • De optimale inzet van medewerkers via onze roostermodule.

Een helpende hand van Adcase? Neem contact met ons op via 0541 72 39 75 of via info@adcase.nl.