Financieel Dashboard

Onbekend maakt onbemind. Dit spreekwoord is zeker van toepassing op het volgende applicatieonderdeel van Nedap Ons: het Financieel Dashboard.

Het Financieel dashboard is een losse en kosteloze applicatie waarmee gedetailleerde informatie verkregen kan worden over financiële gegevens die leiden tot declaraties en facturen. Door verschillende inzichten zal het Financieel dashboard een oplossing bieden om de informatiekloof tussen productiegegevens en de declaratie c.q. factuur te kunnen dichten.

Volg de webcast

Om u met het gebruik bekend te maken en daarmee te ondersteunen in het gebruik van dit Dashboard, zal wijdt Nedap een hele webcast aan dit onderwerp. De webcast is op de gebruikelijke manier via een mail aangekondigd.

 

Mocht u over het gebruik of de inrichting van het Financieel Dashboard vragen hebben of een afspraak willen plannen, neem dan contact op met uw implementatiespecialist of met onze collega’s van de helpdesk. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 085-7607050 of via mailadres helpdesk@adcase.nl