Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg stap dichterbij

Op 10 maart 2020 is de internetconsultatie van start gegaan voor het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. De wet moet gaan verplichten dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Als zorgverleners gegevens elektronisch met elkaar uitwisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en zonder fouten van de ene zorgverlener naar de andere. Dit hoeft dan niet meer te gebeuren met bijvoorbeeld papieren dossiers, fax of cd-rom.

Verbetering kwaliteit van zorg

Met elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is de insteek dat de kwaliteit van zorg verbetert. Zorgverleners beschikken op de juiste tijd over de juiste informatie, de kans op fouten is kleiner en er wordt tijd bespaard, die ten goede kan komen aan de patiënt. 

Internetconsultatie tot 10 juni 2020

Tijdens de internetconsultatie kan input gegeven worden op het wetsvoorstel om dit verder te verbeteren. De internetconsultatie stond oorspronkelijk open van 10 maart tot 7 april 2020, maar de einddatum is inmiddels gewijzigd naar 10 juni 2020. Zie ook deze link: https://www.internetconsultatie.nl/gegevensuitwisseling.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?
Neem contact met een van onze Adcase-collega’s op, wij helpen u graag verder.