Verschillende vormen van inspraak om te komen tot medezeggenschap cliënten

Hoe is de medezeggenschap van cliënten in uw organisatie geregeld? Is een cliëntenraad van toepassing en is de inspraak goed geregeld?

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen beschrijft de adviesbevoegdheden van cliënten. Maar hoe regelt u de implementatie ervan en is het in uw organisatie afdoende geregeld? Onze medewerkers van Kwaliteit en Beleid kijken er graag samen met u naar. Ze helpen u van harte verder, neem gerust contact met hen op via info@adcase.nl of via telefoonnummer 0541 72 39 75.