adcase overlegging met 3 vrouwen achter laptop

Wijzigingen in Nedap Ons® in 2024

Ook in 2024 worden er weer enkele wijzigingen in de wet- en regelgeving voor de zorgsector doorgevoerd. Wij zetten de wijzigingen voor 2024 per onderdeel voor je op een rijtje en geven meer informatie over de verwerking hiervan in Nedap Ons®. 

 • Zorgprestatiemodel (ZPM)
  • Er komt een update voor prestatiecodelijst 71 voor de GGZ en FZ.  Er zijn nieuwe prestatiecodes voor groepsconsulten. De groepsconsulten gaan van 30 naar 15 minuten. Dat betekent dat alle oude groepsconsulten worden afgesloten. Nedap Ons® sluit deze oude groepsconsulten automatisch af. De nieuwe prestatiecodes zijn beschikbaar vanaf versie 2024.1 in Nedap Ons®
  • De DSM-5 tabel voor de ZPM GDS-801 declaratiestandaard is officieel niet meer geldig vanaf 2024. Er komt in de komende weken nog een nieuwe ICT-standaard die voor DSM-5/ZPM-registratie en -declaratie gebruikt moet worden in 2024. Zodra deze standaard beschikbaar is gesteld door het RIVM zal deze worden verwerkt in Nedap Ons®.
  • Vaktherapeuten hoeven toch niet verplicht een AGB-code te hebben. De oude COD-16 treedt weer in werking. Dit wordt verwerkt in versie 2024.1 van Nedap Ons®

 • Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)
  • Volgens het Ontwerpbesluit CO-reductie werkgebonden personenmobiliteit zijn organisaties met 100 of meer werknemers, vanaf volgend jaar verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun medewerkers. De ingangsdatum van het besluit was 1 januari 2024 maar is nu uitgesteld tot 1 juli 2024. Deze verplichting heet de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (wpm).

   Nedap Ons® heeft gekozen voor een minimale implementatie van de rapportageverplichting. Er komt een mogelijkheid om automatische kilometerregistratie aan te zetten. Daarnaast krijgen medewerkers de mogelijkheid om hun meestgebruikte vervoermiddel vast te leggen in Ons® Medewerkerportaal. Ook krijgen ze de mogelijkheid om in te stellen of ze hun route standaard vanaf huis, of vanaf de werklocatie lopen.
 • iJW en iWMO (per april 2024)
  • In april 2024 wordt een nieuwe release verwacht vanuit de iStandaarden. De definitieve uitwerking is nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend wordt brengen wij jullie hier van op de hoogte.
 • Vervanging PM304 door GDS801 (per april 2024)
  • Voor paramedische zorg gaat vanaf 1 april 2024 een nieuwe declaratiestandaard gelden. De huidige standaard, PM304, wordt vervangen door een generieke declaratiestandaard, GDS801.
  • De GDS801 is in 2021 geïntroduceerd voor het zpm en is ontworpen om op termijn alle zorgsoorten te kunnen bedienen. Deze generieke declaratiestandaard is gebaseerd op XML en daarmee moderner en flexibeler dan de bestaande ASCII-standaarden. Na de ggz en fz wordt vanaf 1 april 2024 de paramedische zorg toegevoegd aan de generieke declaratiestandaard.

Daarnaast willen we jullie ook attenderen op de volgende onderdelen binnen Nedap Ons®: 

 • Cliëntprofielen ZVW
  • Het is mogelijk om vanaf 1-1-2024 te gaan schaduw draaien met de nieuwe cliëntprofielen in Nedap Ons®. Wij adviseren jullie dit te gaan doen zodat jullie zijn voorbereid op de overgang naar declaratie vanuit de cliëntprofielen. De nieuwe klinimetrievragenlijst moet daarvoor ingericht worden in jullie omgeving. Indien jullie hiervoor onze ondersteuning nodig hebben, kunnen jullie contact op nemen met onze Supportdesk. 
 • Digitaal berichtenverkeer FZ
  • Sinds enkele maanden is het digitale berichtenverkeer voor de FZ mogelijk via de berichtenbox van Nedap Ons®. Vanaf 1-1-2024 zijn alle organisaties die FZ leveren verplicht om met het digitale berichtenverkeer (berichttype FZ821 t/m FZ826) te gaan werken. Hebben jullie dit nog niet (goed) ingeregeld in jullie omgeving en hierbij onze ondersteuning nodig, neem dan contact op met onze Supportdesk.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.