Van de WTZi naar de WTZa

Reeds in het bezit van een WTZi toelating?

Ben je in het bezit van een WTZi toelating? Dan is het overgangsrecht naar de Wtza mogelijk op jouw organisatie van toepassing. In sommige gevallen geldt een WTZi toelating als Wtza vergunning vanaf 1 januari 2022. De belangrijkste vraag daarbij is of je vergunningsplichtig bent.

Verleen je medisch specialistische zorg óf verleen je met meer dan 10 zorgverleners WLZ en/of ZVW zorg? Dan ben je in principe vergunningsplichtig!

Heb je de brief ontvangen van het CIBG en ben je het niet eens met de uitkomst, zorg dan je vóór 1 november actie onderneemt!

Nog niet in het bezit van een WTZi toelating, maar je bent al wel een bestaande zorgaanbieder?

Er is een meldplicht.

  • Controleer vanaf 1 januari 2022 of jouw organisatie in het landelijk register zorgaanbieders
    • Sta je erin en/of heb je de jaarverantwoording over 2021 vóór 1 juli 2022 aangeleverd? Dan hoef je niet aan de meldplicht te voldoen.
    • Sta je er niet in en heb je als jeugdzorgorganisatie ook geen uitstel aangevraagd voor het aanleveren van de jaarverantwoording meldt je dan aan tussen 1 januari en 1 juli 2022.
    • Sta je er nog niet in of heb je de jaarverantwoording niet op tijd aangeleverd dan heb je tussen 1 januari en 1 juli 2022 de mogelijkheid om te melden.

Je gaat na 1 januari 2022 starten met een nieuwe zorgorganisatie of start je als solistisch werkende zorgverlener?

Er is een meldplicht.

  • Meld je aan binnen 3 maanden voor de start van de zorgverlening.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.