Zorgprofielen nieuwe bekostiging Wijkverpleging beschikbaar in Ons®

Start experiment voor de nieuwe bekostiging Wijkverpleging

Vanaf 2022 start het experiment voor de nieuwe bekostiging wijkverpleging door middel van de Zorgprofielen. Daarom is het vanaf 1-1-2022 mogelijk om in Ons® schaduw te draaien met de functionaliteit voor deze bekostiging, zodat iedere zorgorganisatie de cliëntprofielen voor alle cliënten gedurende 2022 kan vastleggen.

De verwachting is dat er pas aan het begin van 2023 op basis van deze profielen gedeclareerd zal worden. Om het zorgprofiel vast te kunnen leggen heb je een aanvullende autorisatie nodig:

  • Zorgprofiel [van een cliënt] aanmaken en aanpassen;
  • Zorgprofiel [van een cliënt] bekijken;
  • Zorgprofiel [van een cliënt] verwijderen.

Klik je op de knop ‘Zorgprofiel’ binnen het zorgplan, dan word je automatisch doorgeleid naar Klinimetrie, waar de vragenlijst Cliëntprofielen voor je wordt geopend. Daar voer je eerst het verwachte verloop van de toestand en/of zelfstandigheid van een cliënt in.

Nadat je ook de daarop volgende vragen hebt ingevuld, wordt automatisch het cliëntprofiel bepaald. Het is ook mogelijk om een zorgprofiel te dupliceren, als het al eerder is ingevuld. Wij raden de zorgorganisaties en de wijkverpleegkundigen aan om hier actief mee aan de slag te gaan.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.